با بورسیه های تحصیلی چین آشنا شوید.

بورسیه تحصیلی به کمک هزینه های مالی گفته می شود که از سوی دانشگاه ها و موسسات آموزشی به دانشجویان اعطا می گردد و دانشجو نیازی به باز پرداخت این کمک هزینه ندارد و خرج و مخارج دانشجو در حین تحصیل (بسته به نوع و مقدار بورسیه متفاوت است) توسط دانشگاه پرداخت می شود.

این بورسیه ها اغلب از سمت دانشگاه ها، دولت، موسسات خیریه و نیکوکاری، حقوق بشری و نهاد های علمی ارائه می شود تا فرصت تحصیلی مناسب برای دانشجویان کم درآمد ایجاد کند.

بورسیه استانی چین

بورسیه استانی غالبا در همه دانشگاه های چین به دانشجویان ارائه می شود و شامل 3 حالت است

بورسیه دولتی چین

این بورسیه ها شامل شهریه رایگان، کمک هزینه مسکن تا سقف 1000 یوان و کمک هزینه زندگی تا سقف 3500 یوان می باشد. این هزینه ها گاهی اوقات شامل بلیط رفت و برگشت به ایران نیز می شود.

بورسیه ریاست جمهوری چین

بورسیه ریاست جمهوری توسط بعضی دانشگاه ها ارائه می گردد و شرایطی مشابه با بورسیه دولتی چین را دارد.